κομπάρσοι: τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείκτες....