κομπάρσοι: η εξομολόγηση ενός αναρχικού ''δικηγοράκου''...