κομπάρσοι: μια ιστορία: για το πόμολο μιας πόρτας.